Segera Bersihkan Harta dengan Zakat Akhir Tahun!

Segera Bersihkan Harta dengan Zakat Akhir Tahun!


Siti Adidah
07/12/2023

“Peliharalah hartamu dengan menunaikan zakat, obatilah orang-orang sakit dengan bersedekah dan tolaklah bencana dengan doa.” (HR. Thabrani).

Di dalam harta kita terdapat hak orang lain. Salah satu cara untuk membersihkan harta tersebut adalah dengan berzakat. Zakat bukan sekadar kewajiban yang dikeluarkan oleh umat muslim, tetapi hikmah setelah menunaikan zakat adalah agar kita terhindar dari kikir, tamak, dan agar terbiasa membantu orang lain.

Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia juga dengan rajin membayar zakat sesuai dengan perhitungannya. Dampak dari berzakat sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas menengah bawah. Selain untuk menyucikan diri dan harta, zakat menjadi wasilah dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, berzakat juga menjadi bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena iman bukan sekadar ucapan, tetapi pembuktian.

Baca juga: Apapun Profesinya, Segera Tunaikan Zakatnya!

Tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2023. Desember adalah bulan terakhir dan merupakan bulan yang juga baik untuk menunaikan zakat akhir tahun. Zakat akhir tahun adalah zakat maal yang ditunaikan setiap akhir tahun dari harta yang dimiliki selama 1 tahun. Akan tetapi, harta ini sudah harus mencapai haul dan harta tersebut merupakan harta milik sendiri.

Dalam jangka satu tahun, tentu dari pekerjaan atau usaha yang sedang dijalankan memiliki hasil atau investasi yang jarang diperhitungkan jumlahnya. Inilah kemudian kehadiran zakat membuat kita menjadi lebih peduli dengan harta sendiri, agar kita bisa mengetahui seberapa bagian dari harta kita yang perlu dikeluarkan untuk berzakat.

Jenis zakat maal yang bisa ditunaikan di momen zakat akhir tahun juga banyak sekali macamnya, seperti zakat perusahaan, zakat emas, zakat penghasilan, zakat perdagangan, dan zakat tabungan. Dari macam-macam ini, hartanya wajib dikeluarkan bagi yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Kewajiban berzakat ini juga memiliki banyak keutamaan salah satunya dapat menghapus dosa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 12.

Baca juga: Jangan Lupa Hitung Zakat Emas dan Perak, Agar Harta Semakin Berkah!

"Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari  jalan yang lurus.” (Q.S. Al Maidah: 12).

Segera bersihkan harta dengan zakat akhir tahun! Tutup Desembermu dengan hal-hal baik dan menunaikan kewajiban. Jangan menunda kebaikan, sesungguhnya Allah akan memberikan balasan dengan yang lebih baik.

BACA JUGA