Menampilkan postingan dengan label "khutbahjumat"
Bolehkah Khutbah Jumat Menggunakan Bahasa Indonesia?
Siti Adidah 27/10/2023
Dalam penyampaian khutbah Jumat, khatib harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami para jamaah agar esensi khutbahnya tersampaikan. Tujuan khutbah Jumat adalah mengajak kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. Akan tetapi, hal ini juga seringkali menimbulkan pertanyaan, memang boleh khutbah Jumat menggunakan bahasa Indonesia?